BELCHOWSKI
zespół projektowy

IT / ICT

Arcus S.A., DocuSoft Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Informatyki, Centrum Cyfrowej Administracji, Centrum Projektów Informatycznych, Centrum e-Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, COMP S.A., ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ...
Więcej...

finansowy / FinTech

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Bank Pocztowy S.A., Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ...
Więcej...

publiczny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Zamówień Publicznych, Komenda Główna...
Więcej...

ochrony zdrowia

Centrum e-Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia.
Więcej...

prawny

Krajowa Rada Notarialna, Izby Notarialne, Krajowa Rada Radców Prawnych, Okręgowe Izby Radców Prawnych, Okręgowe Rady Adwokackie., Ministerstwo Sprawiedliwości.
Więcej...

produkcyjny

A.Blikle Sp. z o.o., Bonatrans Group, a. s., Daewoo (holding), Elektrometal S.A., Espersen A/S, Hyundai Motor Manufacturing Czech, s r.o., ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Kovona System, a.s., Liberty Częstochowa Sp. z o.o., WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o., ...
Więcej...

mechaniczny

Bonatrans Group, a. s., Daewoo (holding), Elektrometal S.A., Hyundai Motor Manufacturing Czech, s r.o., ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Kovona System, a.s., Liberty Częstochowa Sp. z o.o., ST3 Offshore Sp. z o.o., WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. Sp. k.
Więcej...

motoryzacyjny / e-mobility

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Daewoo (holding), Hyundai Motor Manufacturing Czech, s r.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. (Warszawa), VOZILLA Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych we Wrocławiu.
Więcej...

hutniczy

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Liberty Częstochowa Sp. z o.o., Moravia Steel, a.s., Třinecké Železárny, a.s.
Więcej...

energetyczny

ST3Offshore Sp. z o.o., Elektrometal S.A., Enea Centrum Sp. z o.o., Politechnika Warszawska (PW) / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEL)
Więcej...

rolniczy

BayWa Agro Polska Sp. z o.o., POL-FOODS Sp. z o.o., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) / Wydział Rolnictwa i Ekologii
Więcej...

wydawniczy

FRONDA PL Sp. z o.o., MediPage Sp. z o.o., MediTeka Sp. z o.o., Office Pulse Sp. z o.o., WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. Sp. k.
Więcej...

TSL

TSL (transport, spedycja, logistyka)
BayWa Agro Polska Sp. z o.o., Carrefour Polska Sp. z o.o., Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (hebe, Biedronka), Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. (Warszawa), Poczta Polska S.A., Universal S.A., UTi Poland Sp. z o.o.
Więcej...

FMCG

FMCG (fast-moving consumer goods) A.Blikle Sp. z o.o., Carrefour Polska Sp. z o.o., Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (hebe, Biedronka), Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. (GRYCAN), Office Pulse Sp. z o.o., SolutionsLab Sp. z o.o., Universal S.A.
Więcej...

offshore

ST3 Offshore Sp. z o.o., Espersen A/S.
Więcej...

R&D

R&D, naukowo-badawczy, edukacji i szkolnictwaENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Danmarks Tekniske Universitet, Główny Urząd Miar, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Massachusetts Institute of Technology...
Więcej...

ubezpieczeniowy

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Więcej...

poligraficzny

WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. Sp. k.
Więcej...