BELCHOWSKI
zespół projektowy

energetyczny

ST3 Offshore Sp. z o.o., 

Elektrometal S.A., 

Enea Centrum Sp. z o.o.

Politechnika Warszawska (PW) / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEL)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) / Wydział Rolnictwa i Ekologii