BELCHOWSKI
zespół projektowy

ochrony zdrowia

Centrum e-Zdrowia, 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Ministerstwo Zdrowia.