BELCHOWSKI
zespół projektowy

hutniczy

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., 

Liberty Częstochowa Sp. z o.o., 

Moravia Steel, a.s., 

Třinecké Železárny, a.s.