BELCHOWSKI
zespół projektowy

finansowy / FinTech

IX Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A., 

XIII Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A., 

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,, 

Bank Pocztowy S.A.,

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Komisja Nadzoru Finansowego,

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,

Komisja Papierów Wartościowych,

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.