BELCHOWSKI
zespół projektowy

prawny

Krajowa Rada Notarialna, 

Izby Notarialne, 

Krajowa Rada Radców Prawnych, 

Okręgowe Izby Radców Prawnych, 

Okręgowe Rady Adwokackie, 

Ministerstwo Sprawiedliwości.