BELCHOWSKI
zespół projektowy

R&D

R&D, naukowo-badawczy, edukacji i szkolnictwa

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., 

Danmarks Tekniske Universitet, 

Główny Urząd Miar, 

Instytut Badań Systemowych PAN, 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 

Instytut Pamięci Narodowej, 

Massachusetts Institute of Technology, 

Politechnika Warszawska, 

SolutionsLab Sp. z o.o., 

Università degli Studi di Pavia, 

University of Delaware, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Wojskowa Akademia Techniczna.