BELCHOWSKI
zespół projektowy

rolniczy

BayWa Agro Polska Sp. z o.o., 

POL-FOODS Sp. z o.o.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) / Wydział Rolnictwa i Ekologii